I Rusbogen kan du bl.a. finde information om Polyteknisk Forening, de forskellige studieretninger på DTU, de kollegier, som Polyteknisk Kollegieselskab (PKS) administrerer, klubber m.m.

Rusbogen vil blive udleveret af din vektor på introdagen.

PDF: Rusbog 2019 (Vinter)

PDF: Rusbog 2018 (Engelsk)

(Den engelske version vil blive opdateret sommer 2019.

PDF: Kort over DTU

Kig i bogen inden din studiestart og dan dig et overblik over dens indhold, så du er godt rustet til at starte på DTU – og brug den ellers som opslagsværk i løbet af din studietid.