I Rusbogen kan du bl.a. finde information om Polyteknisk Forening, de forskellige studieretninger på DTU, de kollegier, som Polyteknisk Kollegieselskab (PKS) administrerer, klubber m.m.

Bogen bliver udleveret af din vektor på introdagen, men vil kunne hentes i løbet af august på denne side i PDF format.

P.t. finder du vinterversionen på følgende link:

PDF: Rusbog 2018

Kig i bogen inden din studiestart og dan dig et overblik over dens indhold, så du er godt rustet til at starte på DTU – og brug den ellers som opslagsværk i løbet af din studietid.