I Rusbogen kan du bl.a. finde information om Polyteknisk Forening, de forskellige studieretninger på DTU, de kollegier, Polyteknisk Kollegieselskab (PKS) råder over, klubber m.m.

Bogen bliver udleveret af din vektor på introdagen og kan ellers hentes på denne side som enten PDF format via følgende link:

PDF: Rusbog 2018

Kig i bogen inden din studiestart og dan dig et overblik over dens indhold, så du er godt rustet til at starte på DTU – og brug den ellers som opslagsværk i løbet af din studietid.